Beschermd Thuis (BT)

Huyswaert Zorg heeft maar een doelstelling voor ogen, namelijk haar cliënten binnen een relatief snel maar verantwoord termijn laten uitstromen naar zelfstandigheid. Indien de cliënt de zorgfasen van Huyswaert Zorg heeft doorlopen en daarin voldoende ontwikkeling heeft doorgemaakt is men toe aan de eindfase.

Beschermd Thuis is die eindfase dat enigszins verband houdt met beschermd wonen omwille van de zorginhoudelijk invulling maar tegelijkertijd gecontrasteerd wordt wegens het juridische kader. Beschermd thuis voorziet de cliënt in een toegewezen sociale huurwoning, dat toebehoort aan een van de woningbouwcoöperaties waar Huyswaert Zorg contracten mee heeft afgesloten. De cliënt mag binnen dit product nog maximaal twee (2) jaar gebruik maken van ambulante begeleiding en bijbehorend toezicht. Cliënten die nog niet bekend zijn met Huyswaert Zorg maar beschikken over een indicatie voor Beschermd Thuis kunnen zich ook aanmelden voor onze ambulante  begeleiding en toezicht.

Het huurcontract komt het eerste jaar op naam van Huyswaert Zorg om aansluitend, bij goed functioneren, overgeheveld te worden naar de cliënt. Hiermee dragen wij zorg dat de cliënt op een gefaseerde manier leert leven met de verantwoordelijkheden die toebehoort aan het wonen in de wijk zonder de wettelijke kaders die beschermd wonen met zich meevoert.

Nadat het jaar is verstreken beschikt de cliënt over een eigen sociale huurwoning waarin de ambulante begeleidingsuren en het bijbehorende toezicht worden gereduceerd of stopgezet. Hiermee komt een einde aan de zorgfasen van Huyswaert Zorg.