Beschermd Wonen 24 de Toren (BW24)

Beschermd wonen 24 in “de Toren” is het meest intensieve woon- en zorgtraject binnen onze organisatie. Deze vorm van beschermd wonen is ingericht op basis van het “traditionele” intramurale woon- en zorgverblijf waarin directe begeleiding en toezicht zijn gewaarborgd. Dit betekent dat er op elk moment van de dag een medewerker aanwezig is in het pand om de cliënt bij te staan. BW24 is een accommodatie die we hebben samengesteld voor de meest complexe doelgroepen.

In dit middelgrote wooncomplex dat plek biedt aan tien (10) woonunits, verdeeld in appartementen en grote studio’s, is gelegen in de Alkmaarse binnenstad op steenworp afstand van ons hoofdkantoor, het kamertraining centrum, het cluster wonen en tientallen appartementen die onderdeel uitmaken van onze IBW- setting. Onze zorg- en dienstverlening is daarmee zodanig gecentraliseerd dat alle woonvormen vallen binnen de ideale geografische indeling.

De cliënten die woonachtig zijn binnen het BW24 beschikken over een eigen appartement of grote studio met volledig eigen voorzieningen en faciliteiten die niet gedeeld hoeven te worden. De differentie ten opzichte van ons Cluster Wonen (CW) en Kamertraining Centrum (KTC) is dat hier sprake is van 24 uur (inpandige) fysieke begeleiding en toezicht. Het permanente cameratoezicht dat we hebben geïmplementeerd in de openbare ruimte is een verstandig en tevens aanvullend middel om het toezicht nog beter te waarborgen.

Cliënten die woonachtig zijn binnen ons BW24 hebben te kampen met (ernstige) gedrags- of psychische problematiek die moeite hebben om vat te krijgen op hen leven. Het ontbreekt hen vaak aan een vaste- en veilige woonplek voor langere tijd met zicht op perspectief dat tegelijkertijd gepaard gaat met duidelijke (noodzakelijke) kaders. Vaak zien we dat het gebrek aan motivatie, structuur, sturing, autoriteitsproblematiek, verslavingen of problemen met Justitie primair onderdeel uitmaken van hen problematiek. Het gevolg is dan ook dat deze structurele problematiek zorgt voor steeds meer tegenslagen en teleurstellingen die niet bijdragen aan het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van de cliënt.

BW24 biedt deze cliënten echte kansen om binnen een veilige woonomgeving toe te werken naar doelstellingen die zij zelf hebben geformuleerd. Onze methodiek, een intensieve maar vooral overtuigende verwevenheid van de empathische alsook de directieve benadering, dient te resulteren in een relatief snelle cliëntontwikkeling dat beslist perspectief biedt voor doorstroming naar ons Cluster Wonen (CW).

BW24 heeft strikte huis- en gedragsregels die net als binnen het CW, KTC en IBW gelden om de cliënt kaders en veiligheid te bieden die zij behoeven.