Cluster Wonen (CW)

Cluster Wonen bij Huyswaert Zorg is de tussenfase tussen het Kamertraining centrum (KTC) en het Individueel Beschermd Wonen in de Wijk (IBW). Het Cluster Wonen bevindt zich in de Alkmaarse binnenstad en biedt plek aan zes cliënten in de leeftijd van 18 tot 23 jaar die het KTC zijn ontgroeid maar nog niet voldoende competenties en verantwoordelijkheden kunnen dragen die toebehoren aan het IBW. Cliënten die beschikken over een zorgindicatie Jeugd Wet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning of Wet Langdurige Zorg komen in aanmerking voor het Cluster Wonen.

De cliënten die woonachtig zijn op ons Cluster Wonen beschikken over een eigen grote studio met volledig eigen voorzieningen en faciliteiten die zij niet hoeven te delen met anderen. Niet anders dan op het KTC beschikt het Cluster Wonen over permanente cameratoezicht in de openbare ruimten, verruimende huisregels en de aanwezigheid van de dagelijkse slaapdienst tussen 23.00 – 07.00 uur.

Binnen het Cluster Wonen geldt hetzelfde principe als bij het KTC en het IBW dat de cliënt een maatschappelijk werker krijgt toegekend die gezamenlijk toewerken naar het behalen van de doelstellingen. De begeleidingsmethodiek binnen deze fase verschilt enigszins met die van het KTC omdat er meer van de cliënt verwacht mag worden. Langzaam geven we de cliënt meer vertrouwen, verantwoordelijkheden en vrijheden om zichzelf te ontplooien dat inherent is aan de (ontwikkeling)leeftijd van de cliënt. Ondanks dat we meer ruimte bieden in alle facetten die toebehoren aan de cliëntontwikkeling is het grondbeginsel identiek; de cliënt en begeleider werken intensief samen aan de hand van dagelijkse fysieke contactmomenten.

Als de cliënt aantoonbaar laat zien om te kunnen gaan met het vertrouwen, verantwoordelijkheden en vrijheden is de aansluitende fase het Individueel Beschermd Wonen in de Wijk.