Crisisopvang

Crisisopvang bij Huyswaert zorg krijgt een nieuwe betekenis, het is namelijk zo dat wij cliënten daadwerkelijk adequaat kunnen plaatsen binnen een maximumtijd van 4 uur. Huyswaert Zorg heeft simpelweg de capaciteit om deze belofte waar te maken.

Binnen onze organisatie betekent crisisopvang dat wij een woonverblijf aanwijzen waar de cliënt tijdelijk ondergebracht wordt met de bijbehorende intensieve begeleiding en toezicht. In de praktijk kan het zo zijn dat wij een plek aanwijzen binnen een van onze vier (4) zorgfasen: BW24, KTC, CW of het IBW. In de eerste week van het crisisverblijf onderzoeken we gezamenlijk welke van de vier fasen het beste aansluit bij je behoefte om zorg te dragen dat we die plek zo spoedig als mogelijk vrijmaken voor een langer verblijf.

In samenwerking met de verwijzer(s) onderzoeken we wat het verdere verloop zal zijn van je hulpbehoevendheid en wensen om vooruitlopend mee te denken of een langer verblijf – zonder crisisopvang – bij onze organisatie benodigd is.