Huyswaert Zorg – Beschermd wonen en beschermd thuis

Huyswaert Zorg is een van de grotere zorgaanbieders in Noord-Holland en gevestigd in Alkmaar. Onze organisatie is ingericht voor Beschermd Wonen met vier (4) aansluitende zorgfasen, Acute Crisisopvang, Beschermd Thuis en Ambulante begeleiding. Huyswaert Zorg kenmerkt zich al jaren door het ontwikkelen van innovatieve zorg om vrijwel elke doelgroep te bedienen geleid door nauwsluitende zorgfasen.

Huyswaert Zorg levert zorg aan een breed scala van cliënten die zijn gediagnosticeerd met psychische problematiek, gedragsproblematiek of ontwikkelingsstoornissen. Cliënten in de leeftijd van 15 tot 70 jaar geïndiceerd binnen de Jeugd Wet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Langdurige Zorg of Maatwerkvoorzieningen kunnen worden aangemeld.

Onze organisatie hecht veel waarde aan goede samenwerking met haar ketenpartners om de alomvattende zorg en kwaliteit aan onze cliënten te waarborgen. Huyswaert Zorg heeft (zorg)contracten afgesloten met vele regiogemeenten, jeugdzorgaanbieders en woningcorporaties. Onze organisatie is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk ISO-9001 en geregistreerd SKJ- personeel.

 

Beschermd Wonen24 (BW24)

Kamer Trainingscentrum (KTC)

Cluster Wonen (CW)

Individueel Beschermd Wonen (IBW)

Beschermd Thuis (BT)

Crisisopvang

Direct zorg nodig?

Neem dan contact op met Huyswaert Zorg of vul het aanmeldformulier in. Wij helpen u graag.