Kamertraining centrum (KTC)

Ons kleinschalige woonvoorziening, gelegen in de Alkmaarse binnenstad, biedt plek aan vijf cliënten in de leeftijd van 15,5 tot 18 jaar, die niet meer thuis kunnen wonen en zijn geïndiceerd binnen de Jeugd Wet. Binnen ons KTC krijgt elke cliënt een eigen ingerichte kamer toegewezen, het sanitair en de keuken worden met elkaar gedeeld. Om de veiligheid van onze cliënten te waarborgen is er permanent cameratoezicht aanwezig in de openbare ruimten en gelden er huis- en gedragsregels. Dagelijks is er een slaapdienst aanwezig van 23.00 – 07.00 uur om het toezicht en hulp bij calamiteiten adequaat te dienen.

Huyswaert Zorg breed en ongeacht in welke zorgfase de cliënt verkeerd krijgt de cliënt een maatschappelijk werker toegekend die dagelijks met elkaar toewerken aan zijn of haar doelstellingen. De intensieve samenwerking tussen cliënt en begeleider bestaat uit de dagelijkse begeleiding op basis van fysieke contactmomenten, evaluatie- en voortgang gesprekken en eventuele samenwerking met andere hulpverlenende instanties.

Het KTC is bedoeld om cliënten de basisvaardigheden aan te leren die toebehoren aan het wonen, zelfzorg, dagbesteding en zelfredzaamheid. De jongeren leren tijdens dit traject omgaan met de opgelegde huis- en gedragsregels alsook het aanleren van respect, gezag en het aangaan van de intensieve samenwerking met de begeleiders. Deze fase staat voornamelijk in het teken van oriënteren, bieden van structuur en opvoedkunde.

Als de cliënt deze vaardigheden heeft aangeleerd stroomt de cliënt door naar het Cluster Wonen om de vervolgstappen te zetten in zijn of haar ontwikkeling.