Toezicht en preventie

Huyswaert Zorg beschikt over diverse vormen van intramurale woonverblijven waarin toezicht en preventie onlosmakelijk onderdeel uitmaken van het zorgaanbod. Het waarborgen van toezicht en preventie verschilt per zorgfasen. Op onze locaties; Beschermd wonen24 (BW24), Kamer trainingscentrum (KTC) alsook het Cluster Wonen (CW) beschikken over een 7- daagse slaapdienst, dagelijkse inloop van begeleiders, permanent cameratoezicht en de inzet van onze toezichthouder die preventief de locaties bezoek in de avond- en nachturen. De slaapdiensten zijn bedoeld om in de nachturen adequaat paraat te staan bij calamiteiten en hulpvragen van onze cliënten. De dagelijkse inloop van begeleiders op onze locatie zorgt primair voor het leveren van directe zorg maar tegelijkertijd maakt het onderdeel uit van het toezicht.

In de avonduren beschikken wij over een toezichthouder die preventief onze IBW- en overige locaties en cliënten bezoekt om na te gaan of er nog hulpvragen zijn, intussen houden zij een oogje in het zeil om te bezien of er geen noemenswaardige bijzonderheden kleven aan de client of de locatie. De toezichthouder kan gepland of ongeplande locatie- of huisbezoeken afleggen aan cliënten, dit doen zij op instructie van de begeleiders, de gedragsdeskundigen of op basis van eigen kennis, afweging en waarneming. Op deze wijze dragen wij bij aan de structurele monitoring van onze clientveiligheid. Onze IBW- locaties en de overige woonverblijven zijn zodanig geografisch ingedeeld dat de begeleiding en toezichthouders binnen maximaal vijf minuten ter plaatse zijn.