Zorgaanbod Huyswaert Zorg

Beschermd Wonen24 (BW24)

Beschermd wonen 24 in “de Toren” is het meest intensieve woon- en zorgtraject binnen onze organisatie. Deze vorm van beschermd wonen is ingericht op basis van het “traditionele” intramurale woon- en zorgverblijf waarin directe begeleiding en toezicht zijn gewaarborgd.

Kamer Trainingscentrum (KTC)

Ons kleinschalige woonvoorziening, gelegen in de Alkmaarse binnenstad, biedt plek aan vijf cliënten in de leeftijd van 15,5 tot 18 jaar, die niet meer thuis kunnen wonen en zijn geïndiceerd binnen de Jeugd Wet. Binnen ons KTC krijgt elke cliënt een eigen ingerichte kamer toegewezen.

Cluster Wonen (CW)

Cluster Wonen bij Huyswaert Zorg is de tussenfase tussen het Kamertraining centrum (KTC) en het Individueel Beschermd Wonen in de Wijk (IBW). Het Cluster Wonen bevindt zich in de Alkmaarse binnenstad en biedt plek aan zes cliënten in de leeftijd van 18 tot 23 jaar.

Individueel Beschermd Wonen (IBW)

Huyswaert Zorg beschikt over meer dan veertig zelfstandige woningen in Alkmaar, voornamelijk gelegen in de binnenstad en de aangrenzende wijken. Het Individueel Beschermd Wonen in de Wijk (IBW) is voor cliënten in de leeftijd van 17 tot 70 jaar die fasegericht zijn doorgestroomd binnen onze organisatie.

Beschermd Thuis (BT)

Huyswaert Zorg heeft maar een doelstelling voor ogen, namelijk haar cliënten binnen een relatief snel maar verantwoord termijn laten uitstromen naar zelfstandigheid. Indien de cliënt de zorgfasen van Huyswaert Zorg heeft doorlopen en daarin voldoende ontwikkeling heeft doorgemaakt is men toe aan de eindfase.

Crisisopvang

Crisisopvang bij Huyswaert zorg krijgt een nieuwe betekenis, het is namelijk zo dat wij cliënten daadwerkelijk adequaat kunnen plaatsen binnen een maximumtijd van 4 uur. Huyswaert Zorg heeft simpelweg de capaciteit om deze belofte waar te maken.

Direct zorg nodig?

Neem dan contact op met Huyswaert Zorg of vul het aanmeldformulier in. Wij helpen u graag.