Toelatingseisen

  • De zorgvrager minimaal de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt.
  • De zorgvrager beschikt over een  geldige Jeugd, WMO of WLZ indicatie bezit met het juiste zorgprofiel (U kunt contact opnemen met onze afdeling zorgbemiddeling om te toetsen of het zorgprofiel toegankelijk is voor ons zorgaanbod).
  • De zorgvrager wil voldoen aan de overeengekomen voorwaarden alvorens plaatsing wordt gerealiseerd. De voorwaarden verschillen per individu en worden overeengekomen tussen gemeenten/zorgkantoor, de zorgvrager en Huyswaert Zorg.
  • Uitsluitcriteria: harddrugsverslaving

Zorg in natura

Huyswaert Zorg heeft bewezen een betrouwbare organisatie te zijn waarin hoge eisen worden gesteld aan zorgkwaliteit. Mede door ons kwalitatief hoogstaande zorgaanbod heeft Huyswaert Zorg zorgcontracten afgesloten met vele gemeenten in de dienstverlenende regio’s. In de zorgcontracten staat onder meer beschreven welk zorgproduct geleverd wordt, de tarieven, voorwaarden en regelementen en kwaliteitseisen

Persoonsgebonden budget

Huyswaert Zorg levert ook zorg op basis van het Persoonsgebonden budget. Met vele gemeenten in de dienstverlenende regio’s zijn wij maandtarieven overeengekomen, dit betekent dat Huyswaert Zorg maandelijks de zorgkosten op haar rekening ontvangt vanuit de Sociale Verzekeringsbank.

Bezit u geen indicatie?

Huyswaert Zorg kan helaas geen zorgvragers plaatsen zonder geldige zorgindicatie. Denkt u recht te hebben op een indicatie voor Beschermd Wonen? Dan verwijzen wij u naar uw gemeente (Jeugdwet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) als het de Wet Langdurige Zorg betreft. U kunt tijdens uw aanmelding bij een van de bovenstaande instanties aangeven dat uw voorkeur organisatie Huyswaert Zorg is.