Ontwikkelingsbevordering

De prioriteit van onze zorg is gericht op kwalitatieve zorg waarin de zorgvrager voldoende ruimte krijgt om zijn/haar zelfredzaamheid te vergroten en te behouden. De zorgvrager zal, in samenwerking met de ambulant maatschappelijk werker (AMW), ontwikkelpunten/leerdoelen opstellen. De ontwikkelpunten worden per leefgebied geïnventariseerd en vastgelegd in een persoonlijk hulpplan dat halfjaarlijks wordt geëvalueerd en aangepast. Om onze kwalitatieve zorg te waarborgen wordt er gebruik gemaakt van transparante maandverslagen. In deze documenten doet de AMW’er maandelijks schriftelijk verslag van de waargenomen gedragingen, competenties en vaardigheden van de zorgvrager.

Naderhand wordt dit verslag besproken en ondertekend door de zorgvrager. Op deze wijze worden de ontwikkelingen van de zorgvrager overzichtelijk weergeven. De leefgebieden bestaan uit: zingeving, wonen, financiën, sociale contacten en relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en tot slot dagbesteding (arbeid en activiteiten).

Gerichte expertise

Onze expertise kenmerkt zich door de hoogwaardige kwaliteit en diversiteit van de hulpverleners. Al onze maatschappelijk werkers zijn tenminste HBO opgeleid. De combinatie van zowel ervaring in het sociale werk alsmede het hoge opleidingsniveau maakt dat onze hulpverleners de zorgbehoevende cliënt op een professionele maar laagdrempelige manier weten te ondersteunen.

Ons specifiek zorgaanbod is afgestemd op zorgvragers vanaf 15 jaar die zijn geïndiceerd onder de JeugdWet (JW), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ).